Việt Nam EN /VI

Chọn quốc gia

Global

Chọn quốc gia

CLOSE

Triết lý của chúng tôi

Đóng góp lại cho xã hội

Tại Suntory, chúng tôi tin vào việc thực hiện nhiều hơn là chỉ cung cấp sản phẩm. Chúng tôi tận tụy đem đến tác động tích cực hơn cho mọi người xung quanh khi chúng tôi phát triển. Đó là trách nhiệm của chúng tôi khi đóng góp lại cho thiên nhiên và xã hội.

Sự khéo léo của chúng tôi chỉ có thể thực hiện được thông qua quà tặng của thiên nhiên, đặc biệt là nước. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết trong việc phục hồi và bảo tồn nước theo triết lý về Nước của Suntory, để giữ nước sạch và dồi dào cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi cố gắng cùng tồn tại với thiên nhiên và tạo ra sự hòa hợp với cộng đồng mà chúng tôi tiếp xúc. Điều đó có nghĩa là tiếp tục sự kế thừa từ nhà sáng lập của chúng tôi, ngài Torii Shinjiro, để cải thiện cuộc sống của mọi người xung quanh chúng tôi. Chúng tôi đã thành lập Hojukai làm phòng khám cộng đồng miễn phí vào năm 1921, và hiện giờ đó là tổ chức phúc lợi xã hội điều hành nhiều cơ sở. Chúng tôi cũng đã thành lập Bảo tàng Suntory vào năm 1961 và Phòng hòa nhạc Suntory Hall vào năm 1986. Thông qua những điều này, chúng tôi làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người qua nghệ thuật, văn hóa và nhân văn. Chúng tôi nợ điều này với thiên nhiên, khách hàng, nhân viên và cộng đồng của mình.

Thành công chỉ thực sự có được khi thành công đó được chia sẻ. Đây là lý do chúng tôi tận tụy đóng góp lại cho xã hội, tạo ra sự hòa hợp với con người và thiên nhiên. Đó là cách chúng tôi nói lời cảm ơn.

Để biết thêm thông tin về cam kết trách nhiệm xã hội của chúng tôi tại Việt Nam, vui lòng
xem trang tin của Suntory PepsiCo Việt Nam: https://www.suntorypepsico.vn/page/csr-en