Việt Nam EN /VI

Chọn quốc gia

Global

Chọn quốc gia

CLOSE

Triết lý của chúng tôi

Yatte Minahare

Tại Suntory, chúng tôi luôn hướng tới những điều mới mẻ. Chúng tôi luôn dám đặt câu hỏi về hiện trạng, đón nhận thử thách mới và không bao giờ từ bỏ. Chúng tôi tin rằng sự dũng cảm là chìa khóa cho những thành công lớn, và tương lai thuộc về những người biết ước mơ lớn.

Tinh thần này được thể hiện trong giá trị của chúng tôi, “Yatte Minahare” - tinh thần khát vọng biết ước mơ lớn, đón nhận thử thách và không bao giờ từ bỏ. Đây là câu nói của nhà sáng lập công ty, điều thúc đẩy chúng tôi tiếp tục những dự án táo bạo và trở thành những người tiên phong và chủ doanh nghiệp.