Việt Nam EN /VI

Chọn quốc gia

Global

Chọn quốc gia

CLOSE

Về chúng tôi

Suntory tại Việt Nam

Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) là liên minh chiến lược nước giải khát thành công được thành lập vào năm 2013 giữa hai tập đoàn Suntory và PepsiCo.

SPVB là một trong những công ty nước giải khát hàng đầu Việt Nam, cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng được yêu thích trong nước như Sting, Lipton, Pepsi, Trà Ô Long TEA+ và 7Up.

Theo đuổi giá trị “Đóng góp lại cho xã hội” của Suntory, SPVB luôn khẳng định là một công ty nước giải khát đáng tin cậy, có trách nhiệm và phát triển bền vững (PTBV), thông qua Chương trình hành động PTBV và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Đối với trụ cột PTBV, SPVB tập trung vào hai chủ đề bao gồm (1) nước sạch bao gồm giáo dục bảo tồn và tiết kiệm nước , cung cấp nước sạch an toàn cho cộng đồng ; và (2) quản lý bao bì nhựa góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới một xã hội định hướng tái chế.
Đối với trụ cột Trách nhiệm xã hội, chúng tôi ưu tiên hai nội dung, cho cả hai nhóm đối tượng gồm nhân viên công ty và cộng đồng: (1) hỗ trợ giáo dục cho tài năng Việt Nam tương lai; và (2) đóng góp vào các hoạt động phát triển an sinh xã hội và văn hóa cộng đồng.

Bên cạnh việc tăng cường và duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp nước giải khát, SPVB sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho nhân viên, đối tác kinh doanh, và đóng góp lại cho cộng đồng nơi chúng tôi kinh doanh và hoạt động.